IPM Webtool

IPM Webtool

Welkom bij de webtool voor milieuvriendelijk beheer van sportvelden. De tool helpt u om de basisvoorwaarden te creëren voor gezond sportgrasbeheer. De basis is een planmatige en gestructureerde werkwijze.

Voor wie is de tool bestemd?

Deze tool is bestemd voor beheerders van sportterreinen. Of u nu één veld beheert of meerdere sportcomplexen, het is belangrijk dat uw sportgras gezond is, veilig kan worden bespeeld en dat daarvoor geen gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Deze tool ondersteunt bij planmatig beheer door aan te geven wat daarvoor nodig is en door enkele handvatten te bieden. Daarmee is het vooral een hulpmiddel voor degene die het beheer plant, aanstuurt en overziet. Dat kan een fieldmanager zijn, een toezichthouder, een teamleider, maar ook de vrijwilliger die verantwoordelijk is voor de velden van een vereniging.

Wat doet de tool?

Goed en gezond grasbeheer start bij een planmatige aanpak gericht op het voorkomen van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo’n beheer noemen we IPM: Integrated Pest Management, ofwel geïntegreerde gewasbescherming. Deze tool begeleidt u stap voor stap door IPM. U kunt daarmee zelf nagaan welke stappen u al heeft toegepast. Na het invullen van uw gegevens stelt de webtool vast op welke onderdelen u nog kunt verbeteren en geeft daarbij suggesties.

De tool helpt u tevens met het ontwikkelen van een gewasbeschermingsmonitor. Als u gewasbeschermingsmiddelen in opslag heeft of van plan bent deze in te zetten, bent u verplicht om een gewasbeschermingsmonitor bij te houden. Door uw gegevens in deze tool in te voeren voldoet u automatisch aan deze wettelijke verplichting.

Hoe vul ik de tool in?

Uw situatie kan sterk verschillen van die van een andere beheerder. Het beheer kan één veld van een sportcomplex omvatten, maar ook meerdere sportcomplexen in een gemeente. De tool werkt zo dat per sportterrein gegevens worden ingevoerd. Dit kan dat ene veldje zijn binnen een groter sportcomplex, maar het kan ook het hele sportcomplex omvatten. Per sportterrein kunt u gegevens invullen. Dat gebeurt in twee stappen.

  • Bij “IPM beheerinformatie” wordt per onderdeel van IPM gevraagd of u dit toepast. Aan het einde kunt u een pdf downloaden, hiermee krijgt u inzicht hoe ver u gevorderd bent met IPM
  • Bij “gewasbeschermingsmonitor” wordt u gevraagd gegevens in te voeren. Door dit zo volledig mogelijk in te vullen kunt u aan het einde uw gewasbeschermingsmonitor downloaden

Het is raadzaam om deze tool elk jaar in te vullen. U komt dan automatisch in de cyclus van plan-do-check-act en kunt zo uw beheer en onderhoud steeds beter plannen, evalueren en verbeteren.

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met geert.cuperus@nocnsf.nl


Inloggen webtool Aanmelden webtool